ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - Μ.Κ.Ο.
Το δίκτυο των Ιδρυμάτων μας
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κέντρο συμπαραστάσεως παλιννοστούντων και μεταναστών
ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟ
Σε ποια ενορία μπορείτε να βρείτε δωρεάν φαγητό
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ
Σημεία διάθεσης δωρεάν ένδυσης και υπόδησης
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ
Μάθετε πώς προικοδοτούμε άπορες άγαμες κορασίδες
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ
Μάθετε που μπορείτε να βρείτε βοήθεια
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Για την εξυπηρέτηση της εργαζόμενης μητέρας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Μάθετε που παρέχουμε δωρεάν ιατρική βοήθεια για την οικογένεια
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δίκτυο διανομής δωρεάν αίματος
ΞΕΝΩΝΕΣ
Μάθετε που δεχόμαστε άπορους, άστεγους και κακοποιημένες γυναίκες
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ
Μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ουσιοεξαρτημένους και τις οικογένειές τους
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Το δίκτυο πρόνοιας και φιλοξενίας ηλικιωμένων
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
Το δίκτυο των Ορφανοτροφείων
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
Μάθετε που υπάρχουν
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Μάθετε τις προϋποθέσεις
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Οι κατασκηνώσεις για παιδιά και εφήβους
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
Μάθετε που βρίσκονται
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
Γνωρίστε το κοινωνικό έργο κάθε Μητρόπολης
Α.Μ.Ε.Α.
Μάθετε που βρίσκονται - Ιδρύματα για την υποστήριξή τους
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - Μ.Κ.Ο.
Το δίκτυο των Ιδρυμάτων μας
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κέντρο συμπαραστάσεως
παλιννοστούντων και μεταναστών
ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟ
Σε ποια ενορία μπορείτε
να βρείτε δωρεάν φαγητό
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ
Σημεία διάθεσης δωρεάν
ένδυσης και υπόδησης

ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ
Μάθετε πώς προικοδοτούμε
άπορες άγαμες κορασίδες
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ
Μάθετε που μπορείτε
να βρείτε βοήθεια
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Για την εξυπηρέτηση
της εργαζόμενης μητέρας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Μάθετε που παρέχουμε
δωρεάν ιατρική βοήθεια
για την οικογένεια

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δίκτυο διανομής
δωρεάν αίματος
ΞΕΝΩΝΕΣ
Μάθετε που δεχόμαστε
άπορους, άστεγους και
κακοποιημένες γυναίκες
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ
Μάθετε πώς μπορούμε
να βοηθήσουμε
τους ουσιοεξαρτημένους
και τις οικογένειές τους
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Το δίκτυο πρόνοιας
και φιλοξενίας ηλικιωμένων

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
Το δίκτυο των Ορφανοτροφείων
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
Μάθετε που υπάρχουν
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Μάθετε τις προϋποθέσεις
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Οι κατασκηνώσεις για παιδιά
και εφήβους

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
Μάθετε που βρίσκονται
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
Γνωρίστε το κοινωνικό έργο
κάθε Μητρόπολης
Α.Μ.Ε.Α.
Μάθετε που βρίσκονται
Ιδρύματα για την
υποστήριξή τους  •